Përmbledhja e sistemit

Qasja në informacionin arkivor

Kompania jonë ka një arkiv nga viti 1990 e deri më sot. Ne kemi mundësinë të bëjmë pyetje me fjalë kyçe, tema, vite, autorë, botime, tituj, nëntituj etj.