Përmbledhja e sistemit

Prerje në trupin e një emaili

Ky është një shërbim relativisht i ri që po fiton interes tek kompanitë që nuk kanë kohë të hapen dosjet. I shpejtë dhe i përshtatshëm për t'u lexuar në pajisjet celulare.