Përmbledhja e sistemit

Cilësimet dhe opsionet individuale sipas kërkesës së klientit

Platforma ofron një mundësi për cilësime rreptësisht individuale, sipas stilit dhe mënyrës së punës klienti i ndërtuar gjatë praktikës së tij profesionale.