Përmbledhja e sistemit

Sinjalizime / njoftime në kohë reale

Çdo lajm i vetëm i indeksuar në sistemin tonë, pavarësisht se cili kanal lajmesh është, mund të jetë ju dërgohet menjëherë me e-mail dhe kështu merrni para kohe duke paralajmëruar se ka një postim për fjalë kyçe ose tema të rëndësishme për ju.

Një opsion që është jashtëzakonisht i dobishëm për t'ju mbajtur të informuar për gjithçka që ndodh rreth jush klientët ose veten. Kështu, në një PR krize, do të keni mundësi dhe më shumë kohë për të reaguar saktë.