Përmbledhja e sistemit

Mundësia për ju ose ekspertin tonë për të vendosur tema dhe fjalë kyçe

Në vazhdim të asaj që u tha për opsionet e kërkimit, platforma është e pajisur me një shumë të mirë të lehtë dhe të fuqishme mjet për filtrimin e informacionit. ju lehtë mund të krijoni tema vetë (buletinet, prerjet, kategori, etj.), dhe mund të krijoni shumë nën-tema për secilën temë. Ju mund të bastni, bazë dhe fjalë kyçe dytësore si dhe të vendosur fjalë kyçe negative. Eksperti ynë do t'ju ndihmojë ose vendos fjalë kyçe.