Përmbledhja e sistemit

Lajme dhe ndjenja në kohë reale

Çdo artikull i vetëm në platformë kodohet dhe vlerësohet nga një algoritëm kompleks duke përdorur një bibliotekë të pasur nga bazat e të dhënave semantike, që rezulton në një vlerësim jashtëzakonisht të saktë të materialeve.

Natyrisht, kompania na ofron edhe një ndjesi të përgatitur nga analistë specialistë të medias.