Përmbledhja e sistemit

Qasje individuale me fjalëkalim dhe emër përdoruesi

Qasja është ndërtuar në mënyrë hierarkike saqë mund të ketë cilësime të përgjithshme ose individuale të informacionit vargjeve. Pra, nëse disa njerëz nga një kompani marrin me radhë dhe bëjnë një periudhë të caktuar kohore të dhënë prerjet ose monitorimi i medias, ata gjithmonë do të përdorin cilësimet më të fundit të filtrit dhe fjalëve kyçe.

Në të njëjtën kohë, ekziston edhe mundësia e cilësimeve krejtësisht individuale.

Platforma Clippingpoint.bg ofron akses me një emër përdoruesi dhe fjalëkalim, në një ose një grup përdoruesish nga një kompani/organizatë.