Përmbledhja e sistemit

Vegël automatike audio në tekst

Kompania jonë ka mjetin e vet që konverton skedarët e zërit në tekst. Shumë e dobishme dhe e dobishme një opsion për kolegët në industrinë e PR, si dhe sekretarët të cilët aktualisht duhet të heqin manualisht sasinë e madhe dosjet ose paguajnë shuma serioze kompanive të jashtme.