Përmbledhja e sistemit

Një motor kërkimi i stilit Google për kërkime në renë mediatike pa fjalë kyçe

Ne nuk i kufizojmë klientët tanë që të kërkojnë vetëm nga një grup specifik fjalësh kyçe ose temash. Kushdo mundet kërkoni në motorin tonë të shpejtë të kërkimit, i cili është shumë i ngjashëm me atë të Google.